Escola Tomàs Raguer

Lloc: Ripoll

Any: 2019

Un espai per a molts infants cocreat per l’equip pedagògic i l’AMPA de l’escola.
Vam proposar el disseny d’una estructura alta, dos trípodes combinats amb cordes i plataformes, una estructura gran, amb cabuda per a molts infants. Un èxit d’estructura.

A l’espai de joc dels més petits una estructura de troncs més baixa, un mikado 12 troncs amb corda i plataforma.

Dues taules complementen el joc en els espais exteriors. Per una banda una taula rodona sense bancs, i per altra banda una taula d’experimentació amb lleixa, i quatre forats en un lateral i un colador i un vol en l’altre costat.
Les taules són elements molt versàtils que complementen el joc creant un espai on pot esdevenir allò que l’infant imagina i necessita jugar per integrar el que viu (una cuineta, una parada de mercat, un llit d’hospital, etc.) Un escenari amb esglaó, completen l’espai.