Escola Les Arrels

Lloc: Maçanet de la Selva, la Selva.

Any: 2018

L’espai de joc per l’Escola Les Arrels havia de considerar un gran pati i combinar espais de tranquil·litat amb espais de moviment.

Per generar espais de moviment vam escollir l’estructura provocació de troncs: una combinació de troncs creuats (alguns d’ells encimentats) amb diferents elements com cordes, plataformes, escales, i el terra de sorra. Això crea una estructura amb moltes possibilitats i amb cabuda per a molts infants.

Als espais tranquils varem instal·lar diferents troncs a testa i bancs: creant així, espais d’equilibri, de repòs, d’observació i de conversa.