Escola Gerbert d’Orlach

Lloc: Sant Cugat del Vallès.

Any: 2021

La Re-evolució d’aquest espai de joc va ser per fases, en una primera fase vam dissenyar una cabana adaptada a un gran pi que hi ha al mig del pati. I en una segona fase la construcció d’un espai cobert. Un espai de joc per a dies de pluja i calor. On poder jugar sentint i gaudint la riquesa de l’aire lliure, faci el temps que faci.

El resultat de la primera fase? Una cabana alçada. La part inferior queda oberta, i la part superior es converteix en una caseta amb terrassa. La part de la caseta té els laterals tancats amb taulons, diferents obertures d’entrada i sortida i una finestra. La terrassa queda tancada per una barana amb taulons de fusta. S’accedeix a la part superior de tres maneres diferents: amb un tronc escala, amb una escala de troncs o una barra de bombers de ferro.

Resulta un espai on es poden recollir, on es pot generar moviment, espais segurs on cada dia els infants poden jugar al que les seves vivències i convivències els demanen.