Escola Àngel Serafí

Lloc: Sort

Any: 2021

La Re-evolució dels espais de joc de l’Escola Àngel Serafí va ser un projecte cocreat amb l’escola, l’AMPA i l’Ajuntament.

El resultat va ser una caseta elevada amb diferents accessos de pujada i baixada. Una rampa de fusta i una rampa per escalar combinades amb un Mikado alt. Al costat d’aquesta estructura, hi ha un porxo fet de troncs, amb els laterals oberts generant un lloc per possibilitar diferents accions.